EMobility

Tijdens de JADS Data week in Den Bosch, heeft EMobility een aantal camera's van Foscam gebruikt, zie hieronder hun beleving:

EMobility
Met EMObility registeren we op de JADS Data Week in Den Bosch met camera's de beweging van de bezoekers over het evenement zonder hun privacy te schenden. Door het gehele pand zijn camera's van Foscam geplaatst die registraties doen.

We koppelen deze data aan hun geregistreerde emoties met als doel inzicht te krijgen in de emotionele beleving van de bezoekers op bepaalde onderdelen van het evenement. Denk daarbij aan welke stand was op welk tijdstip bezocht en wat was daarvan de emotie van de het bezoek.

Doordat we geen video opslaan en slechts alleen de data extraheren uit de video schenden we geen privacy.
Zaken die we bijvoorbeeld opslaan hoeveel mensen hebben we gedetecteerd in een video stream? wat was hun hun emotie (percentages van o.a. hapiness, anger, fear, sadness, disgust).
op deze manier kunnen we allerlei interpretaties doen op basis van de verzamelde data zoals waar was het druk? of wat was het drukste tijdstip? hoe was het bezoek overtijd. Wat was de meest voorkomende emotie gekoppeld aan locatie.