defect

Garantietermijn
Op al onze producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing.

Uitgesloten van garantie
De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

 • Gebroken schermen
 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
 • Vocht- of waterschade
 • Val- of stootschade

Defect bij ontvangst
Indien uw product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. Als onze leverancier het defect kan bevestigen, ontvangt u in de meeste gevallen een nieuw exemplaar. Let op! Bij het retour zenden van een artikel dat al bij ontvangst niet goed of niet functioneert, gelieve de originele verpakking in zo goed mogelijke staat en compleet meezenden.

Stappenplan garantie en defecten
Wilt u gebruik maken van uw garantie? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen.

 1. Meld bij onze Klantenservice dat u een artikel retour wilt sturen.
 2. Wanneer u het artikel ter reparatie retour stuurt volg dan onderstaande instructies:
  • Alstublieft ALTIJD een een duidelijke klachtomschrijving bijvoegen
  • Vermeld ALTIJD uw volledige persoonsgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Voeg een kopie factuur/aankoopbon en indien bijgeleverd de originele garantiekaart toe
  • Uitsluitend het artikel opsturen gerelateerd aan de klacht/het defect (accessoires, geheugenkaartjes e.d. NIET meezenden)
  • Verpak het artikel goed zodat er geen transportschade kan ontstaan
  • Wij adviseren uw artikel met "track&trace" op te sturen
  • Na ontvangst van uw zending, sturen wij een ontvangstbevestiging via e-mail
 3. Wij onderzoeken uw klacht en stellen zo snel mogelijk een oplossing voor.

Kosten

 • De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor uw rekening.
 • Indien ongerepareerd retour onder garantie: €12,- (exclusief retourkosten verzending)
 • Onderzoekskosten: €55,- (buiten garantie indien ongerepareerd retour), tenzij anders aangegeven
 • Onder buiten garantie wordt verstaan: Val, stoot, knel, waterschade, forceren, ondeskundig gebruik

U krijgt 3 maanden garantie op een reparatie, tenzij anders aangegeven.