Draadloos bereik

Het draadloze bereik bepalen
Hoe groot het bereik is hangt af van vele factoren. Storingen, gebouwen, antenne(s), kwaliteit van de router, apparaten in het netwerk enz. kunnen allemaal invloed hebben op het bereik.

Binnenshuis ondervindt men al gauw een hoop beperkingen. Storende elementen zijn bijvoorbeeld beton, muren, baksteen, glas, verwarmingselementen(reflectie) enz.

Een juiste centrale opstelling van de router is belangrijk en zal in de meeste gevallen ook de ideale oplossing zijn. Als de verbinding toch slaagt moet men er rekening mee houden dat bij een zwak draadloos signaal de snelheid beïnvloed wordt.


 

Interferentie
Een gevolg van de populariteit van draadloze verbindingen is dat vrijwel iedereen draadloos internet in huis heeft, vooral in dicht bebouwde gebieden en bij appartementen kan dit soms problemen geven. WiFi interferentie kan als gevolg hebben dat je geen verbinding met je router tot stand kunt brengen, soms zelfs niet op korte afstand. Wegvallende verbindingen zijn hier ook een gevolg van.

Kanalen veranderen
Je kunt de kanalen in de router veranderen. Vele routers zijn standaard op kanaal 6 ingesteld, soms is een probleem met interferentie te verhelpen door de router in te stellen op een ander kanaal.

In de meeste routers is een optie opgenomen om het kanaal te veranderen, je kunt kiezen tussen kanaal 1 tot en met 13*. De draadloze netwerkkaart is standaard ingesteld op het automatisch ontvangen van een kanaal.

* Houd er rekening mee dat sommige netwerkkaarten maar van kanaal 1 tot 11 kunnen ontvangen. Dit kan voorkomen als de hardware niet gemaakt is naar Europese normen; in andere continenten bestaat vaak geen kanaal 12 en 13.

Kanaal kiezen
Als je een kanaal in de router wilt aanpassen, kun je het best kiezen uit kanaal 1 - 6 - 11. Er dienen minstens 5 kanalen tussen gelaten te worden, dit om overlapping te beperken. Sommige routers hebben de functie ‘automatisch’ in de kanaallijst staan. Zo zal je router zich automatisch instellen op een ander kanaal als deze interferentie ondervindt door nabije netwerken, bijvoorbeeld die van de buren.

Bij het gebruik van een andere Utility dan Windows krijg je meestal info over de SSID en het KANAAL waarop een netwerk zich bevindt. De opvolger van de 802.11 B/G routers is de N-router en nog enkele varianten. Deze zenden een veel krachtiger signaal uit en hebben een groter bereik. Hierdoor kan het zijn dat deze routers je gewoon van je kanaal afduwen als ze op automatisch zijn ingesteld. Sta je op hetzelfde kanaal, dan zal mogelijk je verbinding gedeelteijk of volledig wegvallen.

Andere storende factoren
Draadloze toestellen met de 802.11 B/G standaarden werken op de 2.4 GHz band. Het kan voorkomen dat andere toestellen die gebruik maken van dezelfde band, een storing veroorzaken. Voorbeelden zijn draadloze toestellen die het televisiesignaal van de kabel doorzenden naar een andere televisie. Vaak wordt televisie kijken op de draadloos verbonden televisie onmogelijk door het gebruik van WiFi. Andere toestellen die de draadloze verbinding kunnen verstoren zijn bijvoorbeeld bluetooth apparaten, magnetrons, draadloze telefoontoestellen, elektrische toestellen, elektrische leidingen en meterkasten. Zelfs flitspalen die in de nabijheid van je huis staan kunnen een storing veroorzaken.


De 802.11 B/G/N standaard 

De 802.11b treffen we zo goed als niet meer aan, omdat de aangeboden internetsnelheden door providers steeds hoger worden. Om de verbinding tussen router en netwerkkaart tot stand te brengen wordt een groot deel van de bandbreedte gebruikt, dit heet 'overhead'. Uiteindelijk blijft van deze 11mbps nog maar een 5 mbps over om gegevens mee te kunnen versturen en te ontvangen van en naar het internet.

Bij de 802.11g (54 mbps) zal er nog ongeveer 25 mbps overblijven. Deze WiFi standaard zit net als de 802.11b op de 2.4GHz frequentie. Deze band is wat druk waardoor er mogelijk een minder bereik is dan u wenst.

Bij de 802.11n (300 mbps) zal er nog ongeveer 120 mbps overblijven. Deze standaard werkt op de 2.4GHz & 5GHz frequentie. Sinds de komst van de 5GHz band is er een grotere verdeling en er mag ook met een hoger vermogen worden uitgezonden. Er is minder storing van andere apparatuur, de frequentie is minder druk. Nadeel is dat 5GHz WiFi een beperkt bereik heeft en niet alle ontvangers ondersteunen 5GHz.

Signaalsterkte
Met een lagere bandbreedte is er dus een groter bereik.

Als we het maximale signaal halen met een snelheid van 11mbps zal dit bij een snelheid van 54 mbps doorgaans resulteren in een lagere signaalsterkte. Een goede signaalsterkte is minimaal 60% ontvangst met een beschikbare bandbreedte van 54mbps zodat er voldoende ruimte overblijft voor de verbinding naar en van het internet.

Wisselende snelheden
De verbindingssnelheden wisselen voortdurend. Bij een niet optimale ontvangst past de snelheid zich automatisch aan. Soms kan het kiezen van een ander kanaal hier uitkomst bieden.