Hoe kunnen opnames 'verdwijnen' bij 24-uurs CVR?

2584 views  October 11, 2022

Bij 24-uurs continue video-opname (CVR) spelen 2 factoren een rol in geval van 'verdwijnen' van opnames: netwerkproblemen of cameraproblemen.

Kijk sowieso altijd eerst of je netwerk in orde is of reboot je router en/of camera. Neem onderstaande stappen als dit niets oplost. 

Bij netwerkproblemen:

  1. Camera staat te ver van de draadloze router, je hebt slechte verbinding
  2. Netwerk bandbreedte is te laag of te instabiel voor het uploaden van opnames
  3. Faciliteiten in de buurt zijn ontoereikend waardoor het netwerk slecht is
  4. Bij een bedrade verbinding: de ethernetkabel tussen camera en router is niet goed verbonden
  5. Er is een probleem aan de kant van de router wat zorgt voor een instabiel netwerk

Bij cameraproblemen:

  1. Er zijn stroomproblemen of netwerkfalen in het cameranetwerk
  2. De camera is herstart
  3. De Foscam app is niet ge-upgrade naar de nieuwste versie
  4. Er is een probleem met de hardware van de camera