Camera toevoegen aan Foscam app na wijziging netwerk

6837 views  October 4, 2022

In dit artikel lees je over het (opnieuw) toevoegen van een bestaande camera aan de Foscam app nadat het netwerk is gewijzigd. Dit kan zijn door het vervangen van de router of omdat het netwerk is verhuisd naar een andere locatie. 

Stap1: Verwijder eerst de oude Foscam camera uit de app.
Hoe je dat doet lees je hier.

Stap 2: Als de camera verbonden was met een WiFi netwerk, verbindt dan met de WiFi Router met een ethernetkabel.

N.B.: Je smartphone moet met hetzelfde netwerk verbonden zijn als de camera.

Stap 3: Zet de camera aan en voer een harde reset uit.
Lees hier hoe je de camera kunt resetten.

Stap 4: Voeg de camera opnieuw toe aan de Foscam app.
Hoe je een camera toevoegt aan de app (met de QR-code) lees je hier.


Zodra de camera weer is toegevoegd aan de Foscam app kun je de videofeed bekijken. Zorg er voor dat je alle stappen van het installeren op het draadloze netwerk doorloopt als dit nodig is.


N.B.: Na een harde reset vraagt de camera om een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord. De maximale lengte van een username is 20 karakters, inclusief letters, cijfers en symbolen. Het wachtwoord moet tussen de 6 en 12 karakters zijn. De volgende symbolen kunnen gebruikt worden: ~ ! @ # % * ( ) _ = {  }  “ |  <> ? ` - ; ’ \  , . /